Statistik: Nysvenskar startar många företag

Affärsliv24.
Sex av tio hotell- och restaurangföretag i Sverige drivs av någon som är född utanför Norden. Det visar statistik som Visma sammanställt från SCB.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 10 december 2015 kl. 13:34

– Det finns en stor entreprenörsanda bland människor som sökt sig till ett nytt land. Genom att underlätta för fler utrikesfödda entreprenörer att starta nya företag kan Sverige stärka både sin ekonomi och sin sammanhållning på lång sikt, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Människor födda utanför Norden stod bakom 53 451 företag i Sverige 2013. Bland dem sysslade var femte företag, 10 699 stycken, med hotell- och restaurangverksamhet. Det är betydligt fler än de 7 361 företag i branschen som drevs av inrikesfödda, och innebär att nästan sex av tio hotell- och restaurangföretag drevs av någon som kom från ett land utanför Norden. Det ska jämföras med att 17 procent av Sveriges befolkning hade utomnordisk bakgrund.

Den näst vanligaste branschen för utrikesföddas företag var handel och reparation av motorfordon, med 8 534 bolag. Därefter följde den kategori som kallas annan serviceverksamhet och bland annat omfattar frisörer och reparatörer inom en rad områden. Byggbranschen var den fjärde största sektorn.

– Företagande är en oerhört stark kraft för integration som Sverige måste ta vara på. Utrikesfödda entreprenörer är en tillgång som bidrar till att nya verksamheter växer fram och skapar jobb, säger Daniel de Sousa.

Bland företagare födda i Norden var det vanligast att driva verksamhet i sektorn juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Där ingår företag som revisionsbyråer, teknikkonsulter och forskningsföretag. Näst vanligast var företag inom byggbranschen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten