Pär Lärkeryd.

Skogsägarna ökar resultatet rejält

Affärsliv24.
Norra Skogsägarna ökade omsättningen från 1,9 till 2,2 miljarder kronor under 2016. Resultatet före skatt hamnade på 57,3 miljoner.
Elin Olsson
Publicerad 2 mars kl. 12:02

Sedan 2014 har Norra Skogsägarna löpande lanserat en rad nya produkter för skogsägare, bland annat skogliga handlingsplaner och ekonomiska kassaflödesanalyser till barnböcker och appar. Enligt Norra Skogsägarna gör de nya produkterna skogsägandet enkelt och mer överskådligt, samtidigt som de lockar inte bara befintliga medlemmar utan även en ny grupp skogsägare som bor långt från sina fastigheter.

– Vår vision om att uppfinna framtiden för norrländska skogsägare bär frukt. Alla de nya produkter och tjänster vi introducerat under de senaste åren skapar reella värden för våra medlemmar. Det gör deras skogsbruk både roligare, lönsammare och friare, säger vd:n Pär Lärkeryd.

Allt större virkesvolymer genereras och föreningens virkesfångst ökade under 2016 med tolv procent, från 1 810 000 till 2 027 000 fastkubikmeter. Den snabbaste volymtillväxten har skett i Norrbotten, men hela Norras verksamhetsområde bidrar till den stadigt växande volymen. Även en tillströmning av distansskogsägare, framför allt från Stockholmsområdet, skapar mer affärer.

Enligt Pär Lärkeryd gör de ökande marknadsandelarna att Norra blir en allt starkare aktör på virkesmarknaden vilket stärker både ekonomin och föreningens roll som samhällsdebattör.

– Vår ökade närvaro gör inte bara att vi kan påverka virkesmarknaden, utan även att vi tydligare kan bidra till utvecklingen av vår region. Vi får helt enkelt större muskler att verka på många plan, från att öka jämställdheten inom idrotten till att vara det mothåll som behövs när förslag som vägslitageavgifter riskerar att utarma landsbygden, säger Pär Lärkeryd.

Sedan 2012 har Norras försäljning av trävaror ökat med 49 procent och just nu pågår för fullt en utbyggnad av föreningens industrier i Sävar och Kåge.

Långt framskridna planer finns även på att ta ett revolutionerande nytt steg inom sågverksindustrin. Inom kort kommer Norra att presentera en investering som ligger inom forskningens absoluta framkant.

Resultatet före skatt förbättrades under 2016 med hela 47 procent från 39,1 till 57,3 miljoner.

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten