Öviks-vd får nytt uppdrag

Kristina Säfsten, vd för Övik Energi, har valts till vice ordförande i Energiföretagen Sverige. Hon efterträder tidigare vice ordförande Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

– Jag känner mig hedrad över utnämningen och ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla den nya branschföreningen med visionen hållbar energi för alla, säger Kristina Säfsten.

Energiföretagen Sverige, som bildades i april 2016, är en sammanslagning av branschföreningarna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Föreningen företräder omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Syftet är att verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem.

– Föreningen har ett viktigt uppdrag och vi räknar med att kunna bidra till att energibranschen blir ännu bättre rustad för att möta de närmaste årens förändringar och snabba teknikutveckling mot förnybar energi, säger Kristina Säfsten.