Högre mjölkpris – men lägre produktion

Affärsliv24.
Mjölkekonomin stärks i Sverige. Betalningen till bonden är högre än för ett år sedan – men produktionen sjunker.
Elin Olsson
Publicerad 16 mars kl. 12:39

I dag är det genomsnittliga priset i Sverige till bonden 3,45 kronor per kilo – och 4,55 kronor per kilo ekologiskt producerad mjölk. Det är 28 respektive 10 procent mer än för ett år sedan.

2017 inleddes med en fortsatt uppgång av mjölkpriserna i Sverige. Ökningen kan förklaras med stabil global efterfrågan samtidigt som tillgången på mjölk runtom i världen sjunker.

– I Sverige minskar produktionen av mjölk. Hittills i år är nergången 2,2 procent, berättar Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk.

Han fortsätter:

– Nu är en fortsatt förbättrad lönsamhet viktig för att stärka framtidstron så att vi får mer investeringar.

Den 28- respektive 10-procentiga ökning i betalning som landets mjölkbönder nu erfar, gagnar lönsamheten. Företagen har i flera år pressats av en svag efterfrågan och låga priser. Vändningen kom i somras och förstärktes under senhösten och vintern.

– Med dagens mjölkpris ser vi en utveckling mot en förbättrad lönsamhet även om det finns indikationer på utplaning, säger Claes Krokeus, ekonomi- och företagsrådgivare.

Enligt honom ger nuvarande lönsamhet mjölkföretagen en viss möjlighet att betala ikapp på skulder och komma ifatt eftersatt underhåll. Det ger även möjlighet till framåtsyftande investeringar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten