Ger 500 000 till jämställda projekt

Region Västerbotten öppnar nu en utlysning på 500 000 kronor för pilotsatsningar som syftar till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i Västerbotten.

– Vi vet att kvinnor och män inte har samma tillgång till tillväxtresurser, både i Västerbotten och Sverige. Därför är detta uppdrag och denna satsning oerhört betydelsefull för vårt län. Vi hoppas få fram bra modeller för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Projekttiden är december 2016–november 2018. Finansiering sker via Tillväxtverket och medfinansiering via Region Västerbottens regionala projektmedel.

De som kan söka är aktörer som verkar i det företagsfrämjande systemet samt på kommunerna i länet.