Länet ett av de starkaste i Sverige

Affärsliv24.
Behovet av arbetskraft i Västerbotten är fortsatt mycket stort. Arbetslösheten är betydligt under riksgenomsnittet och fortsätter även att minska – till skillnad från riket i stort, där den hållit sig oförändrad.
Elin Olsson
Publicerad 10 april kl. 10:16

I slutet av mars var 6,5 procent av den registerbaserade arbetskraften arbetslös i Västerbottens län, en minskning med 4 procent jämfört med mars 2016. Högkonjunkturen tillsammans med den starka befolkningsutvecklingen är de främsta orsakerna till detta enligt Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Västerbotten.

– Den starka konjunkturen leder till att företagen expanderar och behöver anställa fler, samtidigt som befolkningsökningen i länet leder till ökad konsumtion, större behov av bostäder och av offentliga tjänster som vård, skola och omsorg. Fler människor innebär alltid fler jobb, säger Agneta Tjernström.

I slutet av mars var 8 553 personer, eller 6,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, arbetslösa i Västerbottens län. För utrikesfödda personer är arbetslösheten fortfarande betydligt högre än för de svenskfödda. Nära en fjärdedel av den registerbaserade arbetskraften i gruppen, eller 22,7 procent, saknar arbete. Det kan jämföras med 4,7 procent för svenskfödda.

– Trots den positiva utvecklingen har vi också stora utmaningar, vilket inte minst gäller etableringsuppdraget och hur vi tar tillvara på den kompetens som finns bland de utrikes födda, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Antalet arbetslösa ungdomar var i mars 1 688, vilket motsvarar 10,3 procent av registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det innebär en minskning med 19 procent jämfört med mars 2016.

Länets lägsta arbetslöshet har Umeå och Sorsele med 5,3 respektive 5,0 procent. Högst var arbetslösheten i Åsele där 14,5 procent var inskrivna som arbetslösa i mars. Åsele är också den kommun där arbetslösheten har ökat mest jämfört med samma månad förra året.

I mars varslades 117 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med samma månad i fjol då 31 personer varslades.

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten