Biltemas bygglov dröjer

Affärsliv24.
Biltemas satsning i Örnsköldsvik dröjer. Bygglovet för det nya varuhuset är inte klart, skriver Allehanda.
– Det är en pågående process som tar tid innan alla fått komma till tals, säger Camilla Gimbergsson, plan- och byggchef i Örnsköldsvik.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 17 april kl. 08:52

Det har gått nio månader sedan Biltema berättade att de planerar att bygga ett nytt varuhus på en fastighet i förlängningen av Hästmarksvägen i Örnsköldsvik.

Men sedan har det – utåt sett – inte hänt mycket.

Kommunen jobbar dock för full med att pröva företagets bygglovsansökan intygar Camilla Gimbergsson.

– Vi handlägger ärendet och det är en påbörjad prövningsprocess. Men det har varit litet turer hit och dit som måste redas ut innan vi fattar beslut. Många ska höras och yttra sig. Sedan är det här inte som att pröva en vanlig bygglovsansökan, det är ett stort företag.

Biltemas planer är att bygga en butik av "normalstorlek" med en försäljningsyta på cirka 5000 kvadratmeter. De allra största varuhusen kan ha 7000 kvadratmeter. Satsningen beräknas kosta 65 miljoner kronor och varuhuset kommer att ha 15-20 anställda.

Från politiskt håll har det varit tummen upp - men det finns problem som måste lösas.

Till exempel tillåter inte detaljplanen för området handel. Så på sikt behövs det tas fram en ny detaljplan som tillåter handel. Men här är kommunen beredd att gena för att spara tid.

– Jag säger inte att de får bygglov men om vi säger ja så kan det beviljas med en avvikelse från detaljplanen, förklarar Camilla Gimbergsson.

Därmed kan en kommande planprocess, som kan ta uppemot ett år, skjutas framåt i tiden.

Av de yttrandena som lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen är Ö-vik Energi mest kritiska. Så sent som 2010 grävde de ner nya fiber- och högspänningsledningar som ligger precis där det nya varuhuset ska byggas. Energibolaget sa först nej till byggplanerna men har svängt till ett ja sedan Biltema gått med på att bekosta en flytt av de befintliga ledningarna.

Även kommunens trafik- och parkavdelning har yttrat sig över varuhusplaceringen. De är främst oroliga för att varuhuset byggs på ett sådant sätt att det blir svårt att lösa trafikflödena i framtiden, om kommunens planer på fler industrifastigheter realiseras.

Trafik och park menar att kommunen borde ta fram en väg- och trafikplan för hela området. Om varuhuset placeras på "fel" plats inom fastigheten kan det komplicera läget för en framtida trafikplats, med på- och avfarter till E4 från handelsområdena på båda sidor vägen.

Detta påverkar Hästmarksvägens framtida användning. Hästmarksvägen övergår idag till Returvägen som slutar vid Må återvinningsanläggning. Trafik och park anser att Hästmarksvägen bör planeras som huvudgata och att Returvägen blir en anslutningsgata. Det går också en grusväg till Norrlands Custom över tomten som också måste flyttas.

När fattar ni beslut om bygglovsansökan?

– Det beror på när vi får in de sista yttrandena, säger Camilla Gimbergsson som inte vill uppge någon tidplan.

Vi har utan framgång sökt Biltema för en aktuell kommentar. I tidigare intervjuer har företaget uppgett att det brukar ta två till tre år från bygglovsansökan till öppning, så i bästa fall kan portarna slås upp 2018, men mer troligt är 2019 eller något år senare.

ULF BACKERHOLM/ALLEHANDA

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten