Josef Mácsik, Ecoloop, Magnus Filipsson, Boliden, Pär Odén, Ragn-Sells, Gunnar Westin, Processum och Christian Maurice, Ramböll.

Lanserar världsunik metod – ska täcka gruvavfall

Affärsliv24.
Nu finns en världsunik metod för hur ett tätskikt av morän och grönlutslam kan användas som täckningsmaterial för gruvavfall. Metoden baseras bland annat på försök som genomförts vid Bolidens nedlagda gruva i Näsliden.
Elin Olsson
Publicerad 21 april kl. 13:48

Valet av grönlutslam baseras på att det har en låg genomsläpplighet och är alkalint, vilket är egenskaper som är attraktiva vid efterbehandling av gruvavfall.

– Massabruken har tidigare sett en potential i grönlutslammet, som är en biprodukt från deras kemikalieåtervinningsprocess, men har inte kunnat hitta en bra användning för det. Grönlutslam håller tätt och har en bra vattenhållande förmåga och en del används därför till att täcka egna deponier, berättar Gunnar Westin, projektledare för projektet hos SP Processum och fortsätter:

– Gruvindustrin har å andra sidan haft svårt att hitta bra material för att täcka gruvavfall så att inte tungmetaller läcker ut i sjöar och vattendrag efter avslutad brytning.

Den nya metoden har testats vid Bolidens nedlagda gruva i Näsliden.

– Det som gör det utmanande är att blandningen måste vara exakt rätt när det packas för att tätskiktet ska fylla sin funktion. Och eftersom det är en stor yta utomhus kan förutsättningarna ändras allt eftersom arbetet pågår, berättar Magnus Filipsson, utvecklingsingenjör för gruvor/miljö på Boliden.

Metoden ska i en nära framtid realiseras i full skala vid två nedlagda gruvor.

– Den är inte en skrivbordsprodukt utan något som gruvindustrin faktiskt efterfrågar, säger Gunnar Westin på Processum.

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten