Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på affärsliv24.vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Scanpix

Alla nya lagar från 1 juli

Publicerad 20 juni 2012 (uppdaterad 20 juni 2012)

Ekonomi. Lagändringarna i korthet med klickbar hänvisning till beslutet.

Maten på fartyg måste inte längre vara anpassad till de ombordanställdas religiösa och kulturella bakgrunder.

Redare med stora fartyg måste ha en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd till drabbade vid en sjöolycka.

Den som säljer eller hyr ut en bostad eller en annan byggnad måste lämna över en energideklaration för bostaden eller byggnaden. Alla byggnader där en area på över 500 kvadratmeter är tillgänglig för allmänheten ska ha en energideklaration. Det ska göras en utredning om alternativa energisystem för alla nya byggnader, oavsett storlek.

Samordningsförbund för rehabilitering får rätt till ersättning för moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

En lagändring gör det möjligt att auktionera ut utsläppsrätterRiksgälden kommer att utses till auktionsförrättare. Systemet med auktioner i stället för gratis tilldelning av utsläppsrätter införs först 2013.

Nya regler om prospekt innebär bland annat att sammanfattningen i bolags prospekt ska innehålla nyckelinformation och att prospektets utformning standardiseras.

Djursjukskötare och hovslagare som ännu inte fått yrkeslegitimation kan få särskilt tillstånd av Jordbruksverket att utöva yrket, på samma sätt som veterinärer.

Bensin och diesel får säljas till fordonsindustrins testverksamhet, och för att tanka nytillverkade fordon, även om bränslet inte uppfyller miljöspecifikationerna.

Nämndemän ska inte längre medverka vid kammarrättens mål om arbetslöshetsförsäkringen eller om a-kassorna. Kommuner får samverka för att erbjuda samhällsorientering till nya invandrare. Arbetsförmedlingens möjlighet att med hjälp av byggnadstillstånd begränsa byggandet avvecklas.

Ellagen och naturgaslagen ändras för anpassas till EU:s regler. Bland annat ska det vara en striktare åtskillnad mellan överföringsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet.

Säkerheten i domstolarna skärps, genom att det blir lättare att göra säkerhetskontroller av besökare.

Arbetsgivare behöver inte betala sjuklön igen när en anställd inte har jobbat minst en dag sedan förra sjuklöneperioden.

Alla arbetstagare i offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Det gäller också idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där det förekommer vadhållning. Mutbrott döps om till tagande av muta och bestickning ändrar namn till givande av muta.

Åklagare får lämna stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna i enbart elektronisk form.

Ett vapenbrott ska betraktas som grovt när det är fråga om vapen med stor eldkraft eller flera vapen. Att ha ett illegalt vapen på allmän plats ska också ses som grovt vapenbrott.

Möjligheten att ansöka om legitimation som Europaläkare eller allmänpraktiserande läkare med bara tre års vidareutbildning avskaffas.

Elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser om den egna verksamheten. De ska också lämna uppgifter så att elberedskapsmyndigheten kan upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys för elsektorn.

Det krävs inte längre att ett barn och dess föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet.

Förutom yrkesofficerare ska försvaret ha två kategorier anställda: kontinuerligt tjänstgörande personal, som har Försvarsmakten som arbetsgivare, och tidvis tjänstgörande personal som har civila jobb men som rycker in när försvaret kallar. Båda kategorierna anställs på tidsbegränsade kontrakt.

Polisen får kräva uppgifter från telebolagen om misstänkta också när brottet bara ger böter. Syftet är att lättare komma åt brott på internet, som grooming. Om det är fråga om ett brott som kan ge minst två års fängelse får teleövervakning ske utan att det finns någon skäligen misstänkt person.

En lag om trygg naturgasförsörjning införs. Lagen innebär bland annat att Energimyndigheten ska göra riskbedömningar, och ta fram en krisplan för avbrott i gasförsörjningen. Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas blir skyldiga att ta fram krisplaner för sin verksamhet.

Också de som inte använder deklarationsombud för fastighetstaxeringen får överklaga vite som har med taxeringen att göra.

Sjukskrivnas arbetsförmåga ska efter 180 dagar prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Lagen om exploateringssamverkan, som har gett fastighetsägare möjlighet att gå samman för att genomföra ett utbyggnadsprojekt, upphör att gälla.

Föräldrar som studerar får behålla sitt studiestöd i två veckor om de gör avbrott i studierna när deras barn går bort.

Bestämmelserna om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att gälla också vilt som har kolliderat med tåg.

Flera av länsstyrelsernas verksamheter koncentreras till sju länsstyrelser. Det gäller bland annat ärenden om medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor och bilskrotning.

Den nya skollagen börjar tillämpas också på vuxenutbildning.

Källa: Riksdag & Departement

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.

Affärsbloggen
Visa alla bloggar
Senaste nytt

Meddela gratis!

Du vet väl att du kan presentera pressmeddelanden och nya kollegor gratis på Affärsliv24?


Skapa pressmeddelande

Presentera en ny kollega här

I vinter går det utför för tv-kändisen från Bjurholm

I vinter går det utför för
tv-kändisen från Bjurholm

Affärsliv24. Från älgfarmare till tv-kändis. Men snart går det utför för Daniel Johansson – i en vit sport. 0

Nytt för Umeårestaurang

Nytt för Umeårestaurang

Affärsliv24. På tisdag utökas Umeås utbud på kafésidan. – Det känns jätteskönt att få dra igång, säger ägaren. 0

Pressmeddelanden
Så många vill testa laktosfri mjölk

Så många vill testa laktosfri mjölk

Affärsliv24. Många var frivilliga när Norrmejerier bad om hjälp. – Långt över förväntan! 0

Stort tapp för Norra Skogsägarna

Stort tapp för
Norra Skogsägarna

Affärsliv24. Lägre världsmarknadspriser på sågade trävaror påverkar resultatet. 0

Optiker prisas av drottning Silvia

Optiker prisas av drottning Silvia

Affärsliv24. Företaget, som har butik i Umeå, har delat ut gratis glasögon till barn som är yngre än åtta år. 0

Så mycket såldes kursgården för

Så mycket såldes kursgården för

Affärsliv24. Kronlunds kursgård har sålts – här kan du läsa vad som är nytt om namn och företag i länet. 0

Umeåsäljare får nytt matjobb

Umeåsäljare får nytt matjobb

Affärsliv24. Har vunnit Halv åtta hos mig – får nu ny tjänst inom matkoncern. 0

Umeåföretag köps av jätte

Umeåföretag köps av jätte

Affärsliv24. Ett företag med 50 anställda säljs. ”Det här kommer skapa tillväxt och synergier.”  0

Nybildade bolag vecka 41

Nybildade bolag vecka 41

Affärsliv24. Firmor för byggnadsvård, webbutveckling och städ. Det finns en hel del nybildade bolag i länet under vecka 41. 0

Ny teamledare breddar verksamheten

Ny teamledare breddar verksamheten

Affärsliv24. En liv- och försäkringsförmedlare i Umeå anställer och breddar sin verksamhet. – Det är en nystart. 0

Känd herrbutik i Umeå bygger om

Känd herrbutik i Umeå bygger om

Affärsliv24. Helas inredningen förnyas. Arbetet ska vara färdigt i slutet av oktober. 0

Nytt vegoinspirerat kafé öppnar

Nytt vegoinspirerat kafé öppnar

Affärsliv24. I början av november öppnar ett nytt kafé i fjällen. – Vi ska bjuda på ekologiskt och vällagat, säger ägarna. 0

Lokal klädbutik öppnar vid Ikea

Lokal klädbutik öppnar vid Ikea

Affärsliv24. En fristående butik i Umeå blir en i raden av etableringar på Ikea Centres shoppingcenter på Söderslätt. 0

Generalagent expanderar i norra Sverige

Generalagent expanderar i norra Sverige

Affärsliv24. Ett samarbete inleds med verkstäder i Umeå, Skellefteå och Luleå. 0

Äta ute eller inne – olika moms

Äta ute eller inne
– olika moms

Affärsliv24. Nu kräver turistföretagen i länet att momslagarna ska ses över. 0

Umeåföretag nominerat till utstickarpris

Umeåföretag nominerat till utstickarpris

Affärsliv24. Ett Umeåföretag har nominerats till ett pris för sin handlingskraft och sitt nytänkande. 0

Guldregn över matföretag från länet

Guldregn över matföretag från länet

Affärsliv24. Mathantverkare från Västerbotten nådde stora framgångar i ett stort mästerskap som avgjorts i veckan. 0

Fondbolag slår ihop kontor i city

Fondbolag slår
ihop kontor i city

Affärsliv24. En fond- och försäkringsrådgivare i Umeå slår samman sina kontor och flyttar till nytt. 0

... och köper upp bolag

... och köper upp bolag

Affärsliv24. Fondbolaget förvärvar ett annat bolag och spetsar verksamheten. 0

It-bolag i Umeå får ny vd

It-bolag i Umeå får ny vd

INFOTECH Avknoppningsföretaget anställer vd med 20 års erfarenhet från finansbranschen.

Stor ökning i fjällen – det satsas som aldrig förr

Stor ökning i fjällen –
det satsas som aldrig förr

Affärsliv24. Fjälltrenden verkar vara här för att stanna. Både stora och små fjällorter i länet växer – och det satsas på fler hotellrum, upprustade slalombackar och nya restauranger. 0

Entreprenör satsar miljoner på fjällort

Entreprenör satsar miljoner på fjällort

Affärsliv24. Hela 30 miljoner satsas av ett hotell på en fjällort i länet. 0

Ny på jobbet
Ny vd för träföretag

Ny vd för träföretag

Affärsliv24. Ett träföretag i länet har fått en ny vd. – Det känns jättebra att vara här, säger han. 0

Umeåbyrå anställer projektledare

Umeåbyrå anställer projektledare

Affärsliv24. En kommunikationsbyrå i Umeå växer och anställer ny projektledare. 0

Miljoner satsas på campingen på Nydala

Miljoner satsas på campingen på Nydala

Affärsliv24. Nu rivs tio parstugor på First Camp på Nydala och lika många nya byggs.  0

Tio nya par- stugor byggs

Tio nya par-
stugor byggs

Affärsliv24. Stugorna ska stå färdiga till midsommar. 0

Butiksägare hjälper utsatta barn i Indien

Butiksägare hjälper utsatta barn i Indien

Affärsliv24. En butiksägare i Umeå har rest till Indien för att jobba som volontär. – Jag ska vara med och bygga ett center för funktionshindrade barn, säger hon. 0

Känd restaurang stängs – ska byggas ut

Extra: Känd restaurang
stängs – ska byggas ut

Affärsliv24. Vid årsskiftet stänger restaurangen. Nyöppning sker till hösten 2016. 0

Nu ska fler gäster få plats

TV: Nu ska fler gäster få plats

Affärsliv24. Ledningen vill utveckla restaurangens koncept. 0

Han firar 25 år på Nolia

Han firar 25 år på Nolia

Affärsliv24. – Man inser när man ser sig omkring på yngre kollegor att ja, du var nog inte så gammal när jag började här, säger jubilaren och skrattar. 0

Konsultbolag satsar på nya lokaler

Konsultbolag satsar på nya lokaler

Affärsliv24. Två konsultbolag flyttar till nya lokaler. – Vi fortsätter att satsa i Umeå, säger vd:n. 0

Fastighetsbolag gör affär för 650 miljoner

Fastighetsbolag gör affär för 650 miljoner

Affärsliv24. Största affären i kommunens historia. – Vi satsar på tillväxtorter i norra Sverige, säger vd:n. 0

VK och Norran samarbetar om affärssajt

VK och Norran samarbetar om affärssajt

Affärsliv24. Norran lanserar nu näringslivssajten Norran Affärsliv – i samarbete med VK. – Vi tror att efterfrågan är stor, säger Lars Andersson, chefredaktör. 0

Sävargården renoverar köket

Sävargården renoverar köket

Affärsliv24. Nytt kök har byggs på Sävargården. Här kan du läsa korta nyheter om företag och företagare i länet. 0

Affärsliv24 Play
Presenteras av
Så högt värderas bolagen där du bor

Så högt värderas bolagen där du bor

Affärsliv24. Hur ser värdet ut på småbolagen i din kommun? Se hela listan. 0

Mejeri i Burträsk får statligt besök

Mejeri i Burträsk
får statligt besök

Affärsliv24. Tre statliga verk besöker Västerbottensost för att skapa tillväxt och exportkraft.  0

Umeåbo prisad som Årets Unga Företagare

Umeåbo prisad som Årets Unga Företagare

Affärsliv24. Umeåbo prisad på fredagskvällen i Stockholm. Säljer löshår till över 60 länder i världen. 0

245 miljoner mindre elskatt

Förslag: 245 miljoner mindre elskatt

Affärsliv24. Sänk elskatten för it-företag som driver datacenter, föreslår regeringens utredare.

Karriär i Norr
Nya mellanmål släpps av mejeri

Nya mellanmål släpps av mejeri

Affärsliv24. Vi tränar allt mer och efterfrågan på proteinrika mellanmål ökar. 0

Telefonförsäljare manipulerade samtal

Telefonförsäljare manipulerade samtal

Affärsliv24. Skapade falska avtalsöverenskommelser.

Därför rusar Boliden på börsen

Därför rusar Boliden på börsen

Affärsliv24. På fredagsförmiddagen steg kursen med närmare 12 procent. 0

13-åring uppfann ny alkomätare

13-åring uppfann ny alkomätare

Affärsliv24. En 13-åring har uppfunnit en smart alkomätare som kan mäta både alkohol och droger. Till sin hjälp hade han en toapappersrulle.  0

Så bra går det för företagen i din kommun

Så bra går det för företagen i din kommun

Affärsliv24. Umeå toppar Norrlandslistan, men det går bra för hela Västerbotten. Se hur det går för din kommun. 0

Lättare för äldre att få nytt jobb

Lättare för äldre att få nytt jobb

Affärsliv24. Statistik visar att andelen tjänstemän över 50 år som fått ett nytt jobb har ökat med tio procent.

Miljonrekord för mobilspelsföretag

Miljonrekord för mobilspelsföretag

INFOTECH Från 4,7 miljoner kronor i omsättning till 15,6 miljoner på två år. Mobilspelet har blivit en guldgruva.

Ny vd för arkitektkoncern

Ny vd för arkitektkoncern

Affärsliv24. En av Nordens största arkitektkoncerner har fått ny vd. 0

Positivt för elektronikbranschen

Positivt för elektronikbranschen

Affärsliv24. Efterfrågan på trådlösa hörlurar ökar, men minskar på hemmabioanläggningar. 0

Kvinnor i styrelsen ökar avkastningen

Kvinnor i styrelsen ökar avkastningen

Affärsliv24. Företag som styrs av enbart män går miste om 655 miljarder dollar i avkastning på investeringar, visar en ny undersökning. 0

Länet får ny hedersdoktor

Länet får ny hedersdoktor

Affärsliv24. En näringslivsprofil i länet har utsetts till hedersdoktor vid SLU. 0

Sparkad vd får ny roll

Sparkad vd får ny roll

Affärsliv24. Sparkad LKAB-vd får en ny tjänst. Han tillträder den 9 november. 0

Exportchef byter jobb

Exportchef byter jobb

Affärsliv24. En exportchef på ett välkänt bolag har fått ny tjänst på en konsultfirma. 0

Här finns den billigaste hyran

Här finns den billigaste hyran

Affärsliv24. Landets billigaste hyra finns i en kommun i Västerbotten. 0

På väg mot bobubbla

Varnar: På väg mot bobubbla

Affärsliv24. För första gången i modern historia varnar nu Konjunkturinstitutet för en krasch på bostadsmarknaden. 0

Roadshow landade i Umeå

Roadshow landade i Umeå

Affärsliv24. Internationell roadshow kom till Umeå den 7–10 oktober.  0

Hatad klädjätte ansöker om konkurs

Hatad klädjätte ansöker om konkurs

Affärsliv24. Ett krisdrabbat och skandalomsusat klädföretag har ansökt om konkurs. Planer finns dock på omstrukturering.

Hamburgare starkast inom snabbmat

Hamburgare starkast inom snabbmat

Affärsliv24. En hamburgerrestarang vann som starkaste varumärke i kategorin snabbmat. 0

Nybildade bolag vecka 40

Nybildade bolag vecka 40

Affärsliv24. Hundvårdsfirma, stresshantering och eventbyrå. Det är några av de bolag som bildades under vecka 40 i länet. 0

Svartjobben kommer tillbaka

Rapport: Svartjobben kommer tillbaka

Affärsliv24. Om ROT-avdraget sänks kommer svartjobben tillbaka. Det tror de svarande i en stor undersökning. 0

Nya tekniker i fokus i Åsele

Nya tekniker i fokus i Åsele

Affärsliv24. På fredagen arrangerades en industrikonferens i Åsele. 0

Svartjobb avslöjat efter granskning

Svartjobb avslöjat efter granskning

Affärsliv24. I städbranschen förekommer fusk och felaktigheter, menar Skatteverket. 0

Ikea hjälper tågtrafiken på traven

Ikea hjälper tågtrafiken på traven

Affärsliv24. Green Cargo fördubblar antalet tågtransporter åt Ikeas varuhus längs Norrlandskusten. 0

Stöd till två Umeåinkubatorer

Stöd till två Umeåinkubatorer

Affärsliv24. Två inkubatorer i Umeå får vara med och dela på 55 miljoner från Vinnova. 0

Allt fler flyresenärer

Allt fler flyresenärer

Affärsliv24. Antalet resenärer på Swedavias flygplatser ökade även under september. 0

Viktigt att välja rätt yrke

Rapport: Viktigt att välja rätt yrke

Affärsliv24. Många som söker in till högskolan kommer att ha goda chanser till jobb. Men det gäller att välja rätt yrke 0

Ny order för hissföretag

Ny order för hissföretag

Affärsliv24. Ett företag i länet har fått en miljonorder från USA.  0

Twitter-grundare blir vd

Twitter-grundare blir vd

Affärsliv24. Grundaren till Twitter har utnämnts till koncernchef för bolaget. 

Flyglinje från Umeå hotad

Flyglinje från Umeå hotad

Affärsliv24. Sista flyget går den 24 oktober. – Vi vet inte vad som händer sedan. Det är tyst som i graven, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef i Umeå. 0

Höstresor lockar bleka svenskar

Höstresor lockar bleka svenskar

Ekonomi. Många svenskar vill njuta av sol och bad under höstlovet. 

Bolaget som hjälper dig med hemelektroniken

Bolaget som hjälper dig med hemelektroniken

Affärsliv24. Vi köper hem allt mer hemelektronik, men ibland är det svårt att veta hur det riktigt fungerar. Ett nystartat bolag hjälper dig med allt det praktiska. 0

Röding från länet exporteras till USA

Röding från länet exporteras till USA

Affärsliv24. Fjällröding från Malgomaj, Vilhelmina ska exporteras till New York.  0

Känt Umeåföretag byter namn

Känt Umeåföretag byter namn

Affärsliv24. Ett företag i Umeå byter namn. – Vi har förändrats mycket, särskilt de senaste åren, säger vd:n. 0

It-företag byter adress

It-företag byter adress

Affärsliv24. Ett it-företag med bas i Umeå byter nu adress på ett av sina kontor. – Det är en inspirerande plats, säger bolaget säljansvarige. 0