Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på affärsliv24.vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Scanpix

Alla nya lagar från 1 juli

Publicerad 20 juni 2012 (uppdaterad 20 juni 2012)

Ekonomi. Lagändringarna i korthet med klickbar hänvisning till beslutet.

Maten på fartyg måste inte längre vara anpassad till de ombordanställdas religiösa och kulturella bakgrunder.

Redare med stora fartyg måste ha en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd till drabbade vid en sjöolycka.

Den som säljer eller hyr ut en bostad eller en annan byggnad måste lämna över en energideklaration för bostaden eller byggnaden. Alla byggnader där en area på över 500 kvadratmeter är tillgänglig för allmänheten ska ha en energideklaration. Det ska göras en utredning om alternativa energisystem för alla nya byggnader, oavsett storlek.

Samordningsförbund för rehabilitering får rätt till ersättning för moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

En lagändring gör det möjligt att auktionera ut utsläppsrätterRiksgälden kommer att utses till auktionsförrättare. Systemet med auktioner i stället för gratis tilldelning av utsläppsrätter införs först 2013.

Nya regler om prospekt innebär bland annat att sammanfattningen i bolags prospekt ska innehålla nyckelinformation och att prospektets utformning standardiseras.

Djursjukskötare och hovslagare som ännu inte fått yrkeslegitimation kan få särskilt tillstånd av Jordbruksverket att utöva yrket, på samma sätt som veterinärer.

Bensin och diesel får säljas till fordonsindustrins testverksamhet, och för att tanka nytillverkade fordon, även om bränslet inte uppfyller miljöspecifikationerna.

Nämndemän ska inte längre medverka vid kammarrättens mål om arbetslöshetsförsäkringen eller om a-kassorna. Kommuner får samverka för att erbjuda samhällsorientering till nya invandrare. Arbetsförmedlingens möjlighet att med hjälp av byggnadstillstånd begränsa byggandet avvecklas.

Ellagen och naturgaslagen ändras för anpassas till EU:s regler. Bland annat ska det vara en striktare åtskillnad mellan överföringsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet.

Säkerheten i domstolarna skärps, genom att det blir lättare att göra säkerhetskontroller av besökare.

Arbetsgivare behöver inte betala sjuklön igen när en anställd inte har jobbat minst en dag sedan förra sjuklöneperioden.

Alla arbetstagare i offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Det gäller också idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där det förekommer vadhållning. Mutbrott döps om till tagande av muta och bestickning ändrar namn till givande av muta.

Åklagare får lämna stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna i enbart elektronisk form.

Ett vapenbrott ska betraktas som grovt när det är fråga om vapen med stor eldkraft eller flera vapen. Att ha ett illegalt vapen på allmän plats ska också ses som grovt vapenbrott.

Möjligheten att ansöka om legitimation som Europaläkare eller allmänpraktiserande läkare med bara tre års vidareutbildning avskaffas.

Elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser om den egna verksamheten. De ska också lämna uppgifter så att elberedskapsmyndigheten kan upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys för elsektorn.

Det krävs inte längre att ett barn och dess föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet.

Förutom yrkesofficerare ska försvaret ha två kategorier anställda: kontinuerligt tjänstgörande personal, som har Försvarsmakten som arbetsgivare, och tidvis tjänstgörande personal som har civila jobb men som rycker in när försvaret kallar. Båda kategorierna anställs på tidsbegränsade kontrakt.

Polisen får kräva uppgifter från telebolagen om misstänkta också när brottet bara ger böter. Syftet är att lättare komma åt brott på internet, som grooming. Om det är fråga om ett brott som kan ge minst två års fängelse får teleövervakning ske utan att det finns någon skäligen misstänkt person.

En lag om trygg naturgasförsörjning införs. Lagen innebär bland annat att Energimyndigheten ska göra riskbedömningar, och ta fram en krisplan för avbrott i gasförsörjningen. Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas blir skyldiga att ta fram krisplaner för sin verksamhet.

Också de som inte använder deklarationsombud för fastighetstaxeringen får överklaga vite som har med taxeringen att göra.

Sjukskrivnas arbetsförmåga ska efter 180 dagar prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Lagen om exploateringssamverkan, som har gett fastighetsägare möjlighet att gå samman för att genomföra ett utbyggnadsprojekt, upphör att gälla.

Föräldrar som studerar får behålla sitt studiestöd i två veckor om de gör avbrott i studierna när deras barn går bort.

Bestämmelserna om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att gälla också vilt som har kolliderat med tåg.

Flera av länsstyrelsernas verksamheter koncentreras till sju länsstyrelser. Det gäller bland annat ärenden om medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor och bilskrotning.

Den nya skollagen börjar tillämpas också på vuxenutbildning.

Källa: Riksdag & Departement

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.

Affärsbloggen
Visa alla bloggar
Affärsliv24 Play
Presenteras av
Hotell i Umeå utsett till Sveriges mest romantiska

Hotell i Umeå utsett till
Sveriges mest romantiska

Affärsliv24. Tripadvisor har listat Sveriges 25 mest romantiska hotell. Ett av dem finns i Umeå. 0

Umeåföretag tar över certifiering

Umeåföretag tar
över certifiering

Affärsliv24. Ett Umeåföretag tar nu över hela certifieringen åt en utbildning. 0

Pressmeddelanden
Michael Wolf polisanmäls av Swedbank

Michael Wolf polisanmäls av Swedbank

Affärsliv24. Den sparkade Swedbank-vd:n Michael Wolf polisanmäls av banken för finansmarknadsbrott.

Industri gör stor bränslesatsning

Industri gör stor bränslesatsning

Affärsliv24. En pilotanläggning ska byggas vid fabriken. 0

Ny app hjälper maskinförare

Ny app hjälper maskinförare

Affärsliv24. Appen ska hjälpa maskinförare att undvika körskador och förbättra produktiviteten. 0

Umeåbyrå blev Årets byrå – prisades på gala

Umeåbyrå blev Årets
byrå – prisades på gala

Affärsliv24. En byrå med kontor i Umeå och Stockholm, blev på torsdagen utsedda till Årets Byrå. 0

Ledaren för Guldägget till Umeå

Ledaren för Guldägget till Umeå

Affärsliv24. Hon leder Sveriges största kommunikationstävling. Nu kommer hon till Umeå för att inspirera. 0

Youtube-stjärna peppar för teknik

Youtube-stjärna peppar för teknik

Affärsliv24. Hon har nästan lika många prenumeranter på Youtube som det finns högstadieelever i Sverige. Nu samarbetar hon med Teknikföretagen. 0

Textiltryckeri skriver nytt avtal

Textiltryckeri skriver nytt avtal

Affärsliv24. Ett lokalt textiltryckeri har skrivit avtal med ett idrottslag. 0

Fler unga får jobb

Statistik: Fler
unga får jobb

Affärsliv24. Arbetslösheten fortsätter att minska – men långsammare. Dock får fler unga jobb. 0

Priset stiger på åkermark

Priset stiger
på åkermark

Affärsliv24. Lantbrukarnas lönsamhet minskar – men priserna på åkermark stiger. 0

Ny kedja till citygalleria

Ny kedja till citygalleria

Affärsliv24. I april slår kedja upp portarna i en galleria i länet. 0

Ny på jobbet
Umeåbo kan prisas av Microsoft

Umeåbo kan prisas av Microsoft

Affärsliv24. Umeåbo är nominerad till Årets it-tjej. 0

Närproducerad mat på flyget

Närproducerad mat på flyget

Affärsliv24. Ett flygbolag satsar enbart på närproducerad mat. 0

Umeåbyrå invald i globalt nätverk

Umeåbyrå invald i globalt nätverk

Affärsliv24. En byrå i Umeå har valts in i ett globalt PR-nätverk. – Ett konkret bevis på att vi kan mäta oss med de bästa byråerna i världen, säger vd:n. 0

Hon blir startup-ansvarig hos regeringen

Hon blir startup-ansvarig hos regeringen

Affärsliv24. Hon ska fungera som techbolagens kontaktpunkt in i den byråkratiska världen. 0

Småföretagare vobbar istället för vabbar

Småföretagare vobbar istället för vabbar

Affärsliv24. Influensasäsongen är i full gång och många är hemma med sjuka barn. Men bara en av tre småföretagare i Västerbotten väljer att ta ut vab-dagar. 0

Så mycket kan de tjäna på Umeåspelet

Så mycket kan de
tjäna på Umeåspelet

Affärsliv24. Så här många miljoner spås företaget dra in under året på sitt uppmärksammade spel. 0

 

Intervju med spelets skapare

TV: Intervju med spelets skapare

Affärsliv24. Se filmen om det uppmärksammade spelet.  0

Umeåföretag får nytt avtal i söder

Umeåföretag får nytt avtal i söder

Affärsliv24. Tekniken från ett Umeåföretag ska förbättra resandet i Östergötland. 0

Mjölkpriserna måste höjas i handeln

Nya vd:n: Mjölkpriserna
måste höjas i handeln

Affärsliv24. Mitt i mjölkkrisen och en representationsskandal hos Arla tillträdde Norrmejeriers nye vd sin tjänst. Nu kämpar han för en bättre situation för bönderna. 0

Resebyrå anställer i Umeå

Resebyrå anställer i Umeå

Affärsliv24. En affärsresebyrå anställer fler medarbetare på den digitala sidan. 0

Därför får vd:n sparken

Därför får vd:n sparken

Affärsliv24. Därför sparkar styrelsen i bankjätten vd:n efter sju år. 

Byrå rankad som en av världens bästa

Byrå rankad som en av världens bästa

Affärsliv24. Byrån får en åttondeplats på listan över världens främsta och mest nyskapande byråer. 0

Nya Coop-butiken blir näst störst i stan

Nya Coop-butiken
blir näst störst i stan

Affärsliv24. Den nya planerade Coop-butiken kan stå klar nästa sommar. Enligt fastighetschefen byggs den i ett hyperintressant område. 0

Börsjättarna som delar ut mest

Lista: Börsjättarna
som delar ut mest

Affärsliv24. Börsbolagen går mot ett nytt utdelningsrekord i år – här är bolagen som förväntas dela ut mest. 0

Glädjebesked efter storbranden

Glädjebesked efter storbranden

Affärsliv24. Efter den stora branden i början av januari återvänder nu hoppet för macken. 0

Turister flyr Turkiet

Turister flyr Turkiet

Affärsliv24. Oroligheterna i Turkiet får turisterna att fly landet.

Företag i Norrland får halv miljard

Företag i Norrland
får halv miljard

Affärsliv24. En halv miljard går nu till företag i Västerbotten och de övriga Norrlandslänen.  0

Logistikföretag etablerar sig i Umeå

Logistikföretag
etablerar sig i Umeå

Affärsliv24. Ett logistikföretag har etablerat sig i Umeå. – Vi ser stor potential här, säger den etableringsansvarige. 0

Tech-nyheter
Presenteras av
Ny matvagn till Umeå

Ny matvagn till Umeå

Affärsliv24. Umeå har fått en ny matvagn. – Jag älskar att laga mat, säger ägaren. 0

Umeå först ut med nytt nätverk

Umeå först ut
med nytt nätverk

Affärsliv24. Umeå blir först ut när ett nytt nätverk etablerar sig i Sverige. – Umeå är ett perfekt val, säger grundaren. 0

Umeåevent blir fyra gånger större

Umeåevent blir
fyra gånger större

Affärsliv24. Ett årligen återkommande Umeåevent blir fyra gånger större i år. 0

Klädbutik stänger i Umeågalleria

Klädbutik stänger
i Umeågalleria

Affärsliv24. En klädbutik i en av Umeås gallerior stängde för gott på tisdagen. 0

Riksbanken sänker räntan

Riksbanken
sänker räntan

Affärsliv24. Riksbanken sänker reporäntan ytterligare.

Postorderjätte varslar 50

Postorderjätte varslar 50

Affärsliv24. Postorderjätten har dragits med lönsamhetsproblem, tvingas nu säga upp 50 anställda. 0

Vitvarubutik i konkurs

Vitvarubutik i konkurs

Affärsliv24. På tisdagen försattes en vitvarubutik i konkurs på egen begäran. 0

Storindustri i Umeå bygger ut

Storindustri i
Umeå bygger ut

Affärsliv24. En stor industri i Umeå bygger ut – vill öka produktionen. 0

Umeårestaurang får besök från stjärnkrog

Umeårestaurang får
besök från stjärnkrog

Affärsliv24. En Stockholmsbaserad stjärnkrog gör besök på en Umeårestaurang nästa vecka. 0

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Nytt fjällboende med 54 bäddar färdigt

Nytt fjällboende med
54 bäddar färdigt

Affärsliv24. I fjällen står nu en ny skilodge färdig – med 54 bäddar. Se bilderna här. 0

Så blir nya centret Avion Shopping

Så blir nya centret
Avion Shopping

Affärsliv24. Här finns plats för 92 butiker – ännu är inte alla uthyrda. 0

Här är butikerna och caféerna i Ikea-gallerian

Här är butikerna och
caféerna i Ikea-gallerian

Affärsliv24. Nu har listan på butiker i Ikea-gallerian släppts. 0

Kolla in i Ikea Umeå

TV: Kolla in
i Ikea Umeå

Affärsliv24. I dag hölls pressvisning på Ikea i Umeå. Följ med på en rundvandring. 0

Hon är kökschef på Ikea

Hon är kökschef på Ikea

Affärsliv24. Här är kökschefen som ska mätta Umeåborna på Ikea. 0

Så många jobbar på nya handelsområdet

Så många jobbar på
nya handelsområdet

Affärsliv24. Söderslätts handelsområde blir en stor arbetsplats – se hur många som kommer jobba där. 0

Nytt kundavtal – 16 anställda fick gå

Nytt kundavtal –
16 anställda fick gå

Affärsliv24. Den 1 februari försvann 16 tjänster kopplade till en distributionsverksamhet i Umeå. Orsaken är ett nytt kundavtal. 0

Ställer in charterresor

Ställer in charterresor

Affärsliv24. För få bokningar har kommit in. Därför ställer researrangören in fyra charterturer under våren. 0

Från streetwear till chef på ny sportbutik

Från streetwear till
chef på ny sportbutik

Affärsliv24. Umeåbon, som tidigare drev en butik inne i city, blir butikschef för en sportbutik på Ikeaområdet. 0

Entrén till SF Bio kan flyttas

Entrén till SF
Bio kan flyttas

Affärsliv24. Om kommunen säger ja kan entrén till Filmstaden i Umeå flyttas. 0

Umeåsalong fyller 30 år – firar med resa

Umeåsalong fyller
30 år – firar med resa

Affärsliv24. En hudvårdssalong i Umeå fyller 30 år. Färganalyserna och solarierna är ett minne blott – nu är det annat som är populärt. 0

Anrik skobutik i Umeå lägger ned

Anrik skobutik i
Umeå lägger ned

Affärsliv24. En anrik aktör i skobranschen stänger sin butik i Umeå. 0

Ny chef på känt Umeåföretag

Ny chef på känt
Umeåföretag

Affärsliv24. Det sker förändringar på chefsposten inom ett välkänt Umeåföretag. 0

Träföretag öppnar nytt kontor

Träföretag öppnar nytt kontor

Affärsliv24. Den 1 februari öppnar träföretaget ett nytt kontot i länet. 0

Han blir chef för nya sportbutiken i Umeå

Han blir chef för nya
sportbutiken i Umeå

Affärsliv24. Läs om det och mycket mer i korta nyheter om namn och företag i länet. 0

Pensionären som aldrig slutar nätverka

Pensionären som
aldrig slutar nätverka

Affärsliv24. Här är Umeåpensionären som inte har problem att fylla sin tid. 0

Karriär i Norr
Klart med hemleverans av lokalproducerat

Klart med hemleverans
av lokalproducerat

Affärsliv24. Nu kan du få lokalproducerat till dörren.  0

De prisades på Alvargalan

Klart: De prisades
på Alvargalan

Affärsliv24. Över 700 gäster firade näringslivets profiler. 0

Umeåföretag vann bästa återförsäljare

Umeåföretag vann
bästa återförsäljare

Affärsliv24. Umeåföretaget har tagit hem titeln tre år i rad. 0

Krister Olsson skänker företaget till barnen

Krister Olsson skänker
företaget till barnen

Affärsliv24. Krister Olsson, Balticgruppens grundare och huvudägare, lämnar nu över till barnen Johanna, Markus och Jonas. 1