Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på affärsliv24.vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Scanpix

Alla nya lagar från 1 juli

Publicerad 20 juni 2012 (uppdaterad 20 juni 2012)

Ekonomi. Lagändringarna i korthet med klickbar hänvisning till beslutet.

Maten på fartyg måste inte längre vara anpassad till de ombordanställdas religiösa och kulturella bakgrunder.

Redare med stora fartyg måste ha en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd till drabbade vid en sjöolycka.

Den som säljer eller hyr ut en bostad eller en annan byggnad måste lämna över en energideklaration för bostaden eller byggnaden. Alla byggnader där en area på över 500 kvadratmeter är tillgänglig för allmänheten ska ha en energideklaration. Det ska göras en utredning om alternativa energisystem för alla nya byggnader, oavsett storlek.

Samordningsförbund för rehabilitering får rätt till ersättning för moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

En lagändring gör det möjligt att auktionera ut utsläppsrätterRiksgälden kommer att utses till auktionsförrättare. Systemet med auktioner i stället för gratis tilldelning av utsläppsrätter införs först 2013.

Nya regler om prospekt innebär bland annat att sammanfattningen i bolags prospekt ska innehålla nyckelinformation och att prospektets utformning standardiseras.

Djursjukskötare och hovslagare som ännu inte fått yrkeslegitimation kan få särskilt tillstånd av Jordbruksverket att utöva yrket, på samma sätt som veterinärer.

Bensin och diesel får säljas till fordonsindustrins testverksamhet, och för att tanka nytillverkade fordon, även om bränslet inte uppfyller miljöspecifikationerna.

Nämndemän ska inte längre medverka vid kammarrättens mål om arbetslöshetsförsäkringen eller om a-kassorna. Kommuner får samverka för att erbjuda samhällsorientering till nya invandrare. Arbetsförmedlingens möjlighet att med hjälp av byggnadstillstånd begränsa byggandet avvecklas.

Ellagen och naturgaslagen ändras för anpassas till EU:s regler. Bland annat ska det vara en striktare åtskillnad mellan överföringsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet.

Säkerheten i domstolarna skärps, genom att det blir lättare att göra säkerhetskontroller av besökare.

Arbetsgivare behöver inte betala sjuklön igen när en anställd inte har jobbat minst en dag sedan förra sjuklöneperioden.

Alla arbetstagare i offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Det gäller också idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där det förekommer vadhållning. Mutbrott döps om till tagande av muta och bestickning ändrar namn till givande av muta.

Åklagare får lämna stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna i enbart elektronisk form.

Ett vapenbrott ska betraktas som grovt när det är fråga om vapen med stor eldkraft eller flera vapen. Att ha ett illegalt vapen på allmän plats ska också ses som grovt vapenbrott.

Möjligheten att ansöka om legitimation som Europaläkare eller allmänpraktiserande läkare med bara tre års vidareutbildning avskaffas.

Elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser om den egna verksamheten. De ska också lämna uppgifter så att elberedskapsmyndigheten kan upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys för elsektorn.

Det krävs inte längre att ett barn och dess föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet.

Förutom yrkesofficerare ska försvaret ha två kategorier anställda: kontinuerligt tjänstgörande personal, som har Försvarsmakten som arbetsgivare, och tidvis tjänstgörande personal som har civila jobb men som rycker in när försvaret kallar. Båda kategorierna anställs på tidsbegränsade kontrakt.

Polisen får kräva uppgifter från telebolagen om misstänkta också när brottet bara ger böter. Syftet är att lättare komma åt brott på internet, som grooming. Om det är fråga om ett brott som kan ge minst två års fängelse får teleövervakning ske utan att det finns någon skäligen misstänkt person.

En lag om trygg naturgasförsörjning införs. Lagen innebär bland annat att Energimyndigheten ska göra riskbedömningar, och ta fram en krisplan för avbrott i gasförsörjningen. Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas blir skyldiga att ta fram krisplaner för sin verksamhet.

Också de som inte använder deklarationsombud för fastighetstaxeringen får överklaga vite som har med taxeringen att göra.

Sjukskrivnas arbetsförmåga ska efter 180 dagar prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Lagen om exploateringssamverkan, som har gett fastighetsägare möjlighet att gå samman för att genomföra ett utbyggnadsprojekt, upphör att gälla.

Föräldrar som studerar får behålla sitt studiestöd i två veckor om de gör avbrott i studierna när deras barn går bort.

Bestämmelserna om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att gälla också vilt som har kolliderat med tåg.

Flera av länsstyrelsernas verksamheter koncentreras till sju länsstyrelser. Det gäller bland annat ärenden om medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor och bilskrotning.

Den nya skollagen börjar tillämpas också på vuxenutbildning.

Källa: Riksdag & Departement

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.

Affärsbloggen
Visa alla bloggar
Senaste nytt

Meddela gratis!

Du vet väl att du kan presentera pressmeddelanden och nya kollegor gratis på Affärsliv24?


Skapa pressmeddelande

Presentera en ny kollega här

Investerare gör miljonsatsning i bolag

Klart: Investerare gör
miljonsatsning i bolag

Affärsliv24. Två investeringsbolag går in med mångmiljonbelopp i ett företag från Umeå. 0

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Belönades med en bil

Belönades med en bil

Affärsliv24. Umeåföretagaren som tidigare i höstas fick utmärkelsen Årets Unga Företagare i Sverige, belönades på onsdagen med en bil. 0

Pressmeddelanden
Ny fotostudio öppnar i Umeå

Ny fotostudio öppnar i Umeå

Affärsliv24. På lördag öppnar en ny fotostudio med fokus på familjefoto. 0

Årets företagare i Robertsfors

Årets företagare
i Robertsfors

Robertsfors. Årets företagare i Robertsfors är utsedd. 0

Ny möjlighet öppnas för kulturarbetare

Ny möjlighet öppnas för kulturarbetare

Affärsliv24. Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen ska nu hjälpa kulturarbetare i länet att hitta uppdragsgivare. 0

Bilhandlare i Umeå byter vd

Bilhandlare i Umeå byter vd

Affärsliv24. En bilhandlare i Umeå byter vd. Förändringen gäller från årsskiftet, men påverkar inte ägandet.  0

Hushållens kostnader kan skilja stort

Hushållens kostnader kan skilja stort

Affärsliv24. Taxorna för för el, värme, avfall och vatten är vitt skilda för kommunerna i länet. Skillnaden kan uppgå till drygt 7 000 kronor i månaden. 0

Onödigt dyrt att laga värmepumpen

Onödigt dyrt
att laga värmepumpen

Affärsliv24. Se upp med reparationskostnaderna av värmepumpen. Ofta sker kraftiga överdebiteringar, visar en undersökning. 

Umeås bolag du ska hålla koll på

Breakit: Umeås bolag
du ska hålla koll på

Affärsliv24. Techsajten Breakit har besökt Umeå och listat alla startups du ska hålla ögonen på. 0

Köper fastighet för 90 miljoner

Köper fastighet för 90 miljoner

Affärsliv24. Ytterligare en fastighet köps av bolaget i Umeå. Tioårigt hyreskontrakt skrivs. 0

Flygplatsen hjälper arbetslösa

Flygplatsen hjälper arbetslösa

Affärsliv24. Umeå Airport är en av Swedavias flygplatser som nu inleder ett samarbete med Arbetsförmedlingen. 0

Träföretag får nytt patent

Träföretag får nytt patent

Affärsliv24. Ökar konkurrenskraften gentemot stålet. 0

De har jobbat 25 år vid kommunen

De har jobbat 25 år vid kommunen

Affärsliv24. I år uppmärksammas 182 medarbetare som har arbetat 25 år i Umeå kommuns tjänst.  0

Utrikesfödda skapar flest jobb

Utrikesfödda skapar flest jobb

Affärsliv24. Nästan var fjärde jobb i privat sektor skapas i företag som drivs av utrikesfödda. 0

Svensk tv-profil i affär med vapenjätte

Svensk tv-profil
i affär med vapenjätte

Affärsliv24. Bildar att bolag för industrirobotar.

Här kan du fiska – från balkongen

TV: Här kan du fiska
– från balkongen

Affärsliv24. Inom två år kan den avstänga bron över Vindelälven i Ruskträsk förvandlats till boenden. Där kan besökarna fiska – från balkongen. 0

Exklusivt boende på avstängd bro

Exklusivt boende på avstängd bro

Affärsliv24. Det finns långt gångna planer på att bygga en exklusiv restaurang- och konferensanläggning på en bro i länet. 0

Hotell förvandlas till asylboende

Hotell förvandlas till asylboende

Affärsliv24. Ett hotell i länet har omvandlats till asylboende. Merparten av platserna är belagda. 0

Resebyrå gör namnbyte

Resebyrå gör namnbyte

Affärsliv24. Ett gemensamt namn lanseras nu för två bolag inom resebyråbranschen. 0

Ny på jobbet
Bredbandnät får nytt namn

Bredbandnät får nytt namn

Affärsliv24. Nu byter det öppna bredbandsnätet namn. – Vi vill få en tydligare koppling, säger it-chefen. 0

Botox + Viagra = sant

Botox + Viagra = sant

Affärsliv24. Affären, som drar in antirynkmedlet Botox i samma portfölj som potenshöjaren Viagra, skapar en ny läkemedelsgigant. 

Nytt industrihus ska byggas

Nytt industrihus ska byggas

Affärsliv24. En inlandskommun förbereder ett nytt industrihus.  0

Vd slutar på skogsbolag

Vd slutar på skogsbolag

Affärsliv24. Vid årsskiftet slutar vd:n och en tillförordnad tar över. 0

Släpper ny U-plog

Släpper
ny U-plog

Affärsliv24. – Vi ser en ökad efterfrågan i hela Europa, säger vd:n. 0

Chef försvunnen – aktien rasade

Chef försvunnen
– aktien rasade

Affärsliv24. Aktierna rasade på Hongkongbörsen på måndagen, sedan aktiemäklarfirman meddelat att dess styrelseordförande saknas. 

Mer pengar till innovationer

Mer pengar till innovationer

Affärsliv24. Innovativa företag ska bland annat kunna söka tillväxtlån. 0

Umeåföretag får storuppdrag

Umeåföretag får storuppdrag

Affärsliv24. Umeåbolaget har fördubblat sin personalstyrka för att klara av en stororder. 0

Nybildade bolag vecka 47

Nybildade bolag vecka 47

Affärsliv24. Kioskverksamhet, yogalärare och amatörradio. Det är några av verksamheterna i bolagen som bildats i länet under veckan. 0

Årets julklapp - välgörenhet

Årets julklapp
- välgörenhet

Affärsliv24. Enligt en Sifo-undersökning blir årets julklapp en donation till välgörenhet. 

Umeåbor bland Sveriges miljardärer

Lista: Umeåbor bland
Sveriges miljardärer

Affärsliv24. Sveriges miljardärer är rikare – och fler – än någonsin. Bland de 156 miljardärerna finns några Umeåbor. Se vilka de är och hur stor förmögenhet de har. 0

Prisregn för länsdesigner

Prisregn för länsdesigner

Affärsliv24. Det blev en galatät vecka för länsdesignern – tilldelades två stora priser. 0

Affärsliv24 Play
Presenteras av
Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Gallerian har fått nytt torg

Gallerian har
fått nytt torg

Affärsliv24. Nu står det nya torget i gallerian klart. – Vi är jättenöjda, säger centrumledaren. 0

Ny delibutik öppnar

Ny delibutik öppnar

Affärsliv24. På fredag slås portarna upp. Bröd och lokalproducerat ska säljas. 0

Klubb för it-erans första pensionärer

Klubb för it-erans
första pensionärer

Affärsliv24. Pensionärerna från ett it-konsultbolag i Umeå har bildat en klubb. 0

Årets julklapp är här

Årets julklapp är här

Affärsliv24. ”Kombinerar efterfrågan på att frigöra tid för vänner och fritid”.

Baconet tillbaka

Efter kritiken: Baconet tillbaka

Affärsliv24. ”Ni har talat, vi har lyssnat” – kritiken blev för mycket.  0

Sveriges yngsta miljardärer

Lista: Sveriges
yngsta miljardärer

Affärsliv24. Zlatan är ”fattigast” av Sveriges yngsta miljardärer, och Spotifygrundaren Daniel Ek en av de absolut yngsta. Här är listan över dem alla. 0

Vandrarhem i länet fick finaste priset

Vandrarhem i länet
fick finaste priset

Affärsliv24. Blev utsett till Sveriges bästa vandrarhem på söndagen. 0

Fjällhotell går in i stor kedja

Fjällhotell går
in i stor kedja

Affärsliv24. Läs om det och mycket annat i Nytt om namn och företag. 0

Montörer akut till Norrbotten

Montörer akut till Norrbotten

Affärsliv24. Norrbotten har stora problem med elavbrott efter stora snöfall. Nu skickas personal från Umeå för att hjälpa. 0

PR-byrå får nytt namn

PR-byrå får nytt namn

Affärsliv24. När byrån fyller tio år passar man på att byta namn. 0

Karriär i Norr
Han är universitetets nya personalchef

Han är universitetets
nya personalchef

Affärsliv24. Den 1 januari får Umeå universitet en ny personalchef. 0

Terrorrädsla hotar julhandeln

Terrorrädsla hotar julhandeln

Affärsliv24. Efterfrågan på väktare och säkerhetspersonal är extrem för att julklappsköparna ska våga sig ut.

Hon gjorde affär av sin innovation

Hon gjorde affär av sin innovation

Affärsliv24. Pernilla Abrahamsson upptäckte ett helt nytt sätt att övervaka sjuka patienter.  0

Paulo Roberto ger sig in i frysdisken

Paulo Roberto ger
sig in i frysdisken

Affärsliv24. Den forne boxaren börjar sälja fryspizza. 0

Öppnar säljkontor i Umeå

Öppnar säljkontor i Umeå

Affärsliv24. En ny säljare har anställts som Key account manager. 0

Klart med ny butik till Ikeaområdet

Klart med ny butik
till Ikeaområdet

Affärsliv24. En ny butik är nu klar för öppning på Ikeas shoppingcenter. 0

Så mycket kostar Stockholms dyraste lägenhet

Rekord: Så mycket kostar
Stockholms dyraste lägenhet

Affärsliv24. Tresiffriga miljonbelopp. Så mycket kostar Stockholms dyraste lägenhet, som ska stå klar i april. 0

Restaurang i Umeå prisas

Restaurang i Umeå prisas

Affärsliv24. En av Umeås pubar prisades trefaldigt på måndagskvällen.  0

Dansband undanhöll intäkter – får skattetillägg

Dansband undanhöll
intäkter – får skattetillägg

Affärsliv24. Ett lokalt dansband i Umeå får skattetillägg efter att ha undanhållit intäkter för en halv miljon. 0

Lotshuset kan vinna pris

Lotshuset kan vinna pris

Affärsliv24. Vandrarhemmet kan bli ett av Sveriges bästa. 0

Nu släpps bok om Hållbara Ålidhem

Nu släpps bok om
Hållbara Ålidhem

Affärsliv24. En gigantisk brand julen 2008 blev det dramatiska startskottet för en stor förvandling på Ålidhem. Nu släpps en bok om projektet. 0

Utbyggd butik invigdes med tårta

Utbyggd butik
invigdes med tårta

Affärsliv24. På tisdagen invigdes den ombyggda matbutiken – Jag är glad ända in i själen, säger butikschefen. 0

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
De vann vid företagsgalan

De vann vid företagsgalan

Affärsliv24. I fredags arrangerade Nordmalings kommun sin årliga företagsgala. Fem priser delades ut till företagare som utmärkt sig – här ser du vilka som vann. 0

Ny HR-direktör vid landstinget

Ny HR-direktör vid landstinget

Affärsliv24. Kommer närmast från en tjänst som personaldirektör. 0

Malåföretagare prisas

Malåföretagare prisas

Affärsliv24. Två företagare som gör det lilla extra belönades i Malå. 0

Nytt bokningsbolag i Umeå

Nytt bokningsbolag i Umeå

Affärsliv24. En nöjesarrangör expanderar och startar ett bokningsbolag. – Jag tror att det här kan gynna artisterna, säger ägaren. 0

SvD:s nya redaktionschef från länet

SvD:s nya redaktionschef från länet

Affärsliv24. Den nya redaktionschefen kommer från Spöland. 0