Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på affärsliv24.vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Scanpix

Alla nya lagar från 1 juli

Publicerad 20 juni 2012 (uppdaterad 20 juni 2012)

Ekonomi. Lagändringarna i korthet med klickbar hänvisning till beslutet.

Maten på fartyg måste inte längre vara anpassad till de ombordanställdas religiösa och kulturella bakgrunder.

Redare med stora fartyg måste ha en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd till drabbade vid en sjöolycka.

Den som säljer eller hyr ut en bostad eller en annan byggnad måste lämna över en energideklaration för bostaden eller byggnaden. Alla byggnader där en area på över 500 kvadratmeter är tillgänglig för allmänheten ska ha en energideklaration. Det ska göras en utredning om alternativa energisystem för alla nya byggnader, oavsett storlek.

Samordningsförbund för rehabilitering får rätt till ersättning för moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

En lagändring gör det möjligt att auktionera ut utsläppsrätterRiksgälden kommer att utses till auktionsförrättare. Systemet med auktioner i stället för gratis tilldelning av utsläppsrätter införs först 2013.

Nya regler om prospekt innebär bland annat att sammanfattningen i bolags prospekt ska innehålla nyckelinformation och att prospektets utformning standardiseras.

Djursjukskötare och hovslagare som ännu inte fått yrkeslegitimation kan få särskilt tillstånd av Jordbruksverket att utöva yrket, på samma sätt som veterinärer.

Bensin och diesel får säljas till fordonsindustrins testverksamhet, och för att tanka nytillverkade fordon, även om bränslet inte uppfyller miljöspecifikationerna.

Nämndemän ska inte längre medverka vid kammarrättens mål om arbetslöshetsförsäkringen eller om a-kassorna. Kommuner får samverka för att erbjuda samhällsorientering till nya invandrare. Arbetsförmedlingens möjlighet att med hjälp av byggnadstillstånd begränsa byggandet avvecklas.

Ellagen och naturgaslagen ändras för anpassas till EU:s regler. Bland annat ska det vara en striktare åtskillnad mellan överföringsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet.

Säkerheten i domstolarna skärps, genom att det blir lättare att göra säkerhetskontroller av besökare.

Arbetsgivare behöver inte betala sjuklön igen när en anställd inte har jobbat minst en dag sedan förra sjuklöneperioden.

Alla arbetstagare i offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Det gäller också idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där det förekommer vadhållning. Mutbrott döps om till tagande av muta och bestickning ändrar namn till givande av muta.

Åklagare får lämna stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna i enbart elektronisk form.

Ett vapenbrott ska betraktas som grovt när det är fråga om vapen med stor eldkraft eller flera vapen. Att ha ett illegalt vapen på allmän plats ska också ses som grovt vapenbrott.

Möjligheten att ansöka om legitimation som Europaläkare eller allmänpraktiserande läkare med bara tre års vidareutbildning avskaffas.

Elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser om den egna verksamheten. De ska också lämna uppgifter så att elberedskapsmyndigheten kan upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys för elsektorn.

Det krävs inte längre att ett barn och dess föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet.

Förutom yrkesofficerare ska försvaret ha två kategorier anställda: kontinuerligt tjänstgörande personal, som har Försvarsmakten som arbetsgivare, och tidvis tjänstgörande personal som har civila jobb men som rycker in när försvaret kallar. Båda kategorierna anställs på tidsbegränsade kontrakt.

Polisen får kräva uppgifter från telebolagen om misstänkta också när brottet bara ger böter. Syftet är att lättare komma åt brott på internet, som grooming. Om det är fråga om ett brott som kan ge minst två års fängelse får teleövervakning ske utan att det finns någon skäligen misstänkt person.

En lag om trygg naturgasförsörjning införs. Lagen innebär bland annat att Energimyndigheten ska göra riskbedömningar, och ta fram en krisplan för avbrott i gasförsörjningen. Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas blir skyldiga att ta fram krisplaner för sin verksamhet.

Också de som inte använder deklarationsombud för fastighetstaxeringen får överklaga vite som har med taxeringen att göra.

Sjukskrivnas arbetsförmåga ska efter 180 dagar prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Lagen om exploateringssamverkan, som har gett fastighetsägare möjlighet att gå samman för att genomföra ett utbyggnadsprojekt, upphör att gälla.

Föräldrar som studerar får behålla sitt studiestöd i två veckor om de gör avbrott i studierna när deras barn går bort.

Bestämmelserna om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att gälla också vilt som har kolliderat med tåg.

Flera av länsstyrelsernas verksamheter koncentreras till sju länsstyrelser. Det gäller bland annat ärenden om medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor och bilskrotning.

Den nya skollagen börjar tillämpas också på vuxenutbildning.

Källa: Riksdag & Departement

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.

Affärsbloggen
Visa alla bloggar
Senaste nytt
Polisen i norr får ny chef

Polisen i norr får ny chef

Affärsliv24. Hon blir ny kommunikationschef i polisregion Nord.  0

Prestigevärvning för Umeåbyrå

Prestigevärvning för Umeåbyrå

Affärsliv24. En byrå i Umeå har anställt en expert. – Prestigevärvning, menar byråchefen. 0

Lööf går om Löfven

Lööf går om Löfven

Affärsliv24. Förtroendet för statsminister Stefan Löfven fortsätter att dala.  0

Affärsliv24 Play
Presenteras av
Pressmeddelanden
Succé för Aurora Borealis i Vindeln

Succé för Aurora Borealis i Vindeln

Affärsliv24. Sedan i maj har företaget drivit Mårdseleforsens café och restaurang i Vindelns kommun. 0

Stor aktör öppnar butik – 20 nya jobb

Stor aktör öppnar butik – 20 nya jobb

Affärsliv24. En stor aktör inom handeln ska öppna butik i Umeå.  0

Nytt om namn och företag

Nytt om namn och företag

Affärsliv24. Vigsel invigde ny mötesplats i Tjarn. 0

SCA satsar miljarder i Timrå

SCA satsar miljarder i Timrå

Affärsliv24. Massaproduktionen i Timrå ska öka.

Köpläge på fritidshus

Extra: Köpläge på fritidshus

Affärsliv24. Bovisions Fritidsbarometer har släppts. Så här ser läget ut i Västerbotten. 0

Tvätteri säger upp 76

Tvätteri säger upp 76

Affärsliv24. En leverantör till Västerbottens läns landsting har sagt upp samtliga sina 76 anställda. 0

Klöv Västerbottensost – invigde anläggning

Klöv Västerbottensost – invigde anläggning

Affärsliv24. På onsdagen invigdes Norrmejeriers nya anläggning för ostförädling – norra Europas modernaste. 0

Lämnar Dohi – startar eget

Lämnar Dohi – startar eget

Affärsliv24. Två Umeåbor lämnar Dohi och startar ett nytt bolag, med fokus på strategisk idéutveckling.  0

Västerbotten går bäst i Norrland

Västerbotten går bäst i Norrland

Affärsliv24. Företagen i Västerbotten går bäst i Norrland. Det visar en konjunkturrapport som presenterades på onsdagen. 0

Miljonorder till Burträskföretag

Miljonorder till Burträskföretag

Affärsliv24. Ett företag i Burträsk har tagit hem en riktig stororder. 0

Ny på jobbet
Bilverkstad i konkurs

Bilverkstad i konkurs

Affärsliv24. En bilverkstad med tio anställda i Umeå har försatts i konkurs.  0

Industriområde får nytt namn

Industriområde får nytt namn

Affärsliv24. På fredag den 4 september döps Vindeln industriområde om.  0

It-företaget som växer så det knakar

It-företaget som växer så det knakar

INFOTECH De har gått från fem till 23 medarbetare – på ett år.

Nytt toppjobb för tidigare Umeåbo

Nytt toppjobb för tidigare Umeåbo

Affärsliv24. Lars Pettersson från Umeå har fått ett riktigt prestigeuppdrag. 0

Tre nya priser på Umeågalan

Tre nya priser på Umeågalan

Affärsliv24. I år ska nytänkare hyllas med tre nya priser på Umeågalan. 0

Protab får nya delägare

Protab får nya delägare

Affärsliv24. Två tunga investerare går in i tillverkningsföretaget Protab. 0

Forspro gör storförlust

Forspro gör storförlust

Affärsliv24. Peter Forsbergs holdingbolag Forspro gjorde en storförlust i fjol. 0

Och Foppa stämmer partner

Och Foppa stämmer partner

Affärsliv24. Familjen Forsberg har stämt en affärsman 8,1 miljoner kronor. 0

Ny restaurang i Aschanska villan

Ny restaurang i Aschanska villan

Affärsliv24. Nu är det klart vem som tar över restauranglokalen i Aschanska villan. 0

Länsföretag får stororder

Länsföretag får stororder

Affärsliv24. Alimak har fått en jätteorder från Turkiet. 23 bygghissar ska levereras. 0

Här växer handeln mest

Här växer handeln mest

Affärsliv24. En inlandskommun växer snabbast i länet – med en av fjällorterna som draglok. 0

Ny ägare till resebolag

Ny ägare till resebolag

Affärsliv24. En Umeåentreprenör går in som huvudägare i ett affärsreseföretag. 0

Nytt om namn och företag

Nytt om namn och företag

Affärsliv24. Nalovardo, skidanläggningen utanför Sorsele är till salu. 0

Nytt patent för Hybricon

Nytt patent för Hybricon

Affärsliv24. Nu kan elbussarnas laddtid förkortas – skapar förutsättningar för bättre ekonomi i lokaltrafiken. 0

Nya ägare till sportbutik

Nya ägare till sportbutik

Affärsliv24. En sporthandlare i Umeå har sålt butiken till ett riskkapitalbolag. 0

Ny ostanläggning invigs i Umeå

Ny ostanläggning invigs i Umeå

Affärsliv24. Investeringen uppgår till 150 miljoner kronor och ger möjlighet till ett nytt koncept för mejeriets alla ostar. 0

Merskal satsar på Europa

Merskal satsar på Europa

Affärsliv24. Jean-Paul Ibarra på Merskal expanderar till Tyskland och Irland. 0

Nolia vänder blickarna norrut

Nolia vänder blickarna norrut

Affärsliv24. Under Allhelgonahelgen arrangerar Nolia en helt ny mässa. 0

Nytt klädmärke lanserat i Umeå

Nytt klädmärke lanserat i Umeå

Affärsliv24. Par från Umeå har skapat ett nytt klädmärke – med tillhörande mobilspel. 0

Umeåstudent värvas av Facebook

Umeåstudent värvas av Facebook

INFOTECH I höst börjar Umeåstudenten Emil Sjölander på Facebooks Londonkontor.  0

Inget skatteklirr från stora it-bolagen

Inget skatteklirr från stora it-bolagen

Affärsliv24. Trots stor omsättning betalas inte någon större mängd bolagsskatt till staten. 0

OK Västerbottens nya vd

OK Västerbottens nya vd

Affärsliv24. Nu får OK Västerbotten en ny vd. Utmaningarna är bland annat att serva ett glesbefolkat län. 0

Tv-profil gör program om Umeå

Tv-profil gör program om Umeå

Affärsliv24. Tre Umeåföretag har fått besök av Handelsbankens webb-tv-kanal EFN. Se filmen här. 0

Från rockstjärna till fotograf

Från rockstjärna till fotograf

Affärsliv24. Edel Puntonet har gått från rockstjärna och harpunfiskare på Kuba till flitigt anlitad fotograf i Umeå. 0

Nytt avtal för Vilhelminabolag

Nytt avtal för Vilhelminabolag

Affärsliv24. Ett företag i Vilhelmina har ingått partneravtal med ett bolag i San Francisco. 0

Världens sämsta flygbolag

Världens sämsta flygbolag

Affärsliv24. Nu har världens sämsta flygbolag utsetts. Klart sämst är ett nordkoreanskt bolag, men även Ryanair finns på listan.  0

Sjunkande priser på skog i norr

Sjunkande priser på skog i norr

Affärsliv24. Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit större. 0

Ingen naken Skarsgård för Volvo

Ingen naken Skarsgård för Volvo

Affärsliv24. Stellans nakendopp blev för mycket för Volvo – byttes ut mot Avicii. 0

Umeåbolag skriver avtal med drakar

Umeåbolag skriver avtal med drakar

Affärsliv24. Ett Umeåföretag har slutit flera stora licensavtal med drakarna i Silicon Valley. Och fler är på gång. 0

Högst miljöbetyg för Arlanda

Högst miljöbetyg för Arlanda

Affärsliv24. För sjunde året i rad får Arlanda bäst miljöbetyg. 0

Lär dig vinna upphandlingar

Lär dig vinna upphandlingar

Affärsliv24. Nu lanseras Upphandlingspodden som lär dig alla smarta knep. 0

Umeåföretag på världslista

Umeåföretag på världslista

Affärsliv24. Har utsetts av amerikanskt affärsmagasin som ett av världens mest lovande företag inom M2M. 0

Direktflyg till Los Angeles

Direktflyg till Los Angeles

Affärsliv24. Viktigt för näringslivet, menar Swedavia. 0

De tar klivet ut i Europa

De tar klivet ut i Europa

INFOTECH Umeåföretaget Intinor tar klivet ut i Europa med sin teknik för livesändningar över internet. 

Hemnet breddar verksamheten

Hemnet breddar verksamheten

Affärsliv24. Bostadssajten Hemnet köper in sig i ett uthyrningsbolag.

Umeåbutik lägger ned

Umeåbutik lägger ned

Affärsliv24. En inredningsbutik i Umeå lägger ned. Just nu pågår utförsäljning.  0

Företag i Umeå kan vinna pris

Företag i Umeå kan vinna pris

Affärsliv24. Ett företag i Umeå kan bli Årets butik i sin bransch. 0

Skolstarten viktig för handeln

Skolstarten viktig för handeln

Affärsliv24. Vardagsrutiner gör att vi handlar något mer än vanligt. 0

Botniabanan fyller fem

Botniabanan fyller fem

Affärsliv24. Trots en strulig start görs det nu närmare 1,3 miljoner resor per år på banan. 0

Ny direktör på Försäkringskassan

Ny direktör på Försäkringskassan

Affärsliv24. Försäkringskassan får en ny generaldirektör. 0

It-bolag öppnar i Umeå

It-bolag öppnar i Umeå

Affärsliv24. Ett tiotal beräknas anställas det kommande året. 0

Från UFC till konsultchef

Från UFC till konsultchef

Affärsliv24. Danny Persson från UFC är ny konsultchef på ett bemanningsföretag i Umeå. 0

Nya ansikten på Brobergs Fisk

Nya ansikten på Brobergs Fisk

Affärsliv24. Brobergs Fisk har fått nya ambassadörer i Umeå. 0

Bucht ska prata mjölk

Bucht ska prata mjölk

Affärsliv24. På fredag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Norrmejerier. 0

Grävare som fyller 50

Grävare som fyller 50

Affärsliv24. Ola Ågren har grävt i hela sitt liv. Nu firar verksamheten 50 år. 0

De växer och blir fler

De växer och blir fler

Affärsliv24. En nyetablerad byrå rekryterar. 0

Klart för Load Up North

Klart för Load Up North

Affärsliv24. Nolia arrangerar en maskinmässa i veckan. 0

Tips från experten

Lista: Tips från experten

Affärsliv24. Jakob Mjöbring, expert på sociala medier, listar hur du som företagare ska agera på sociala medier.  0

Länet toppar listan

Länet toppar listan

Affärsliv24. Den anmälda skogsavverkningsarealen ökar mest i Västerbotten. 0

Diös lämnar Lycksele

Diös lämnar Lycksele

Affärsliv24. Fastighetsbolaget Diös har sålt sin sista fastighet i Lycksele. Nu vänder man blickarna mot Umeå och Skellefteå istället.  0

Nytt handelsrekord

Nytt handelsrekord

Affärsliv24. Haparanda fortsätter vara en handelsraket. 0

Matevent ordnas i Skellefteå

Matevent ordnas i Skellefteå

Affärsliv24. Den 27–30 augusti ordnas norra Sveriges största matevent. 0

Blir partner med Lego

Blir partner med Lego

INFOTECH Skellefteåföretaget blir officiell partner med danska Lego för att utveckla leksaksföretagets digitala produkter.

Sportjätte till Umeå

Sportjätte till Umeå

Affärsliv24. Våren 2016 öppnar en ny sportbutik på ett av Umeås handelsområden. 0

Företagsgolf i Holmsund

Bilder: Företagsgolf i Holmsund

Affärsliv24. Känner du igen någon från företagsgolfen på Umeå Golfklubb? 0

Bäst ekonomi i norr

Bäst ekonomi i norr

Affärsliv24. Två av Norrlands kommuner går bäst i Sverige. 0

Lekland satsar stort i Umeå

Lekland satsar stort i Umeå

Affärsliv24. Leklandet vill flytta närmare stan och dubbla omsättningen. 0

Bli rik ung – plugga här

Bli rik ung – plugga här

Affärsliv24. Här är universiteten som ger dig massiv lön – direkt efter studierna. 0

Bäst i länet

Lista: Bäst i länet

Affärsliv24. Affärsliv24 presenterar länets mest lönsamma företag. Se listan, kommun för kommun.  0

... och i Umeå

Affärsliv24. Vilka företag är mest lönsamma i Umeå? 0

Foppa in i skobranschen

Foppa in i skobranschen

Affärsliv24. Peter Foppa Forsberg tar upp kampen med sitt gamla skomärke Crocs.  0