Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på affärsliv24.vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Pressmeddelande från Hi5 (5 High Innovations AB)

Hi5 certifierat enligt ISO 27001, informationssäkerhet

Publicerad 14 december 2016

Efter ett och ett halvt års intensivt arbete har Hi5 nått certifieringen ISO27001, ledningssystem för informationssäkerhet. Certifieringen omfattar hela verksamheten inklusive Norrmoln.

– Certifikatet är en blytung kvalitetsstämpel på att kundernas information hanteras på ett säkert sätt, säger Niklas Tiger, VD på Hi5.

En ISO-standard som ställer mycket höga krav

Certifieringsarbetet startades under våren 2015 som ett led i att ytterligare höja värdet av Hi5:s kunderbjudande. Certifikatet innebär bland annat att verksamhetens samtliga tillgångar och processer har kartlagts och riskanalyserats, att en lång rad säkerhetsåtgärder har införts och att alla medarbetare har utbildats och nu kontinuerligt deltar i säkerhetsarbetet. Certifieringen visar att Hi5 arbetar informationssäkert genom att ha etablerat ett systematiskt arbetssätt för bland annat riskhantering, internrevision och ständiga förbättringar. En ISO 27001-certifiering ställer också stora krav på den tekniska infrastrukturen, där denna nu har verifierats uppfylla de tuffa kraven enligt ISO-standarden.

Mer IT i molnet ställer högre krav på informationssäkerhetsarbetet

Den tydliga trenden de senaste åren har varit att lägga allt mer av sin IT i molnet. På så sätt blir många företag och organisationer mer och mer beroende av tredje part för att upprätthålla en säker IT-miljö. En ISO 27001-certifiering är ett bevis på att det är ordning och reda på säkerhetsarbetet, och framför allt att det finns ett tydligt ledningsengagemang samt ett kontinuerligt förbättringsarbete runt dessa frågor. Som kund till ett IS027001-certifierat företag kan man känna trygghet i att säkerhetsarbetet håller en mycket hög nivå.

Hi5 – en pålitligare IT -partner

– Vi har alltid haft ett högt säkerhetstänkande inom Hi5, men i och med certifieringen har vi ökat vår medvetenhet och proaktivitet vad gäller säkerhetsfrågor i alla avseenden. Det handlar om allt ifrån policys och riktlinjer till våra arbetssätt och tekniska lösningar som har införts för att både skydda oss mot och skapa handlingsberedskap för olika typer av hotbilder.

– Vi är oerhört stolta över att ha klarat av denna certifiering och den bidrar starkt till att vi nu blivit en ännu mer pålitlig IT -partner till våra kunder, säger Niklas Tiger, VD på Hi5.

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.

Pressmeddelanden
Åtta anställda  drabbas av konkurs

Åtta anställda
drabbas av konkurs

Affärsliv24. Ett Umeåföretag med åtta anställda har begärt sig i konkurs.  0

Nya ägare tar över travrestaurangen

Nya ägare tar över travrestaurangen

Affärsliv24. Bryter även ut restaurangen på ishallen från O´learys. 0

Satsar på fler målgrupper

TV: Satsar på fler målgrupper

Affärsliv24. Krögarna bakom O’Learys i Umeå tar nu över ytterligare en restaurang och satsar på fler målgrupper. 0

Ny vd tillsätts  i storkoncern

Ny vd tillsätts
i storkoncern

Affärsliv24. Efter att två koncerner slagits samman blir det förändringar i ledningsgrupperna. 0

Karriär i Norr