Pressmeddelande från GenuinResurs Hitta Balansen

Proaktiv stresshantering – ett sätt att möta framtiden

Publicerad 14 november 2016 kl. 12:30
En effektiv modell för arbetsgivare att minska sina kostnader runt stressrelaterad sjukskrivning, genom att utbilda sin personal. Lära arbetstagarna att känna igen varningssignaler på stressrelaterad ohälsa samt ge dem redskap och verktyg. Allt för att de ska kunna hantera dessa innan de vuxit sig stora och svårhanterliga. Inte alla är medvetna om vilka fördelar, både ekonomiska, mänskliga och planeringsmässiga, som den enskilde företagaren kan göra genom att arbeta proaktivt. Här följer en kort beskrivning av några vinster som kan uppnås: Tid att förbereda sig väl – Ett arbete som måste ske akut saknar möjlighet för genomgripande planering och reflexion över vad som egentligen behöver göras. Företagsledaren har initiativet – kan bestämma tid och innehåll i arbetet så de egna målen och förutsättningarna styr. Prioriteringar – kan göras med utgångspunkt från organisationens behov. Resultatet – blir mer relevant för arbetstagarna och processen med gruppen kan verksamhetsanpassas. Ekonomiska fördelar – Pengarna används effektivt. En sjukskrivning för stressrelaterade problem är kostsam för arbetsgivaren. Beroende på omständigheterna skiftar summorna mycket. Kostnaden för ett proaktivt arbete är bara en bråkdel. Ska arbetsgivaren betala för ett problem som ännu inte märks? ”Den vanligaste invändningen vi möter, när vi talar med olika arbetsgivare, är att stressen inte är ett problem på deras arbetsplats. Vi brukar då använda oss av liknelsen med en brandvarnare = en mindre ekonomisk utgift, för att slippa en större. Man köper inte en brandvarnare när det redan har börjat ryka” säger Gunnel Rehn, arbetsterapeut som arbetar med Hitta Balansen. ”Vi arbetar med personalgrupper ute på arbetsplatserna, för att lära dem hur de ska hantera stressen, på ett tidigt stadium. Vi vill visa de enskilda arbetstagarna att de själva är kompetenta och kan göra skillnad på ett effektivt sätt genom att vara uppmärksamma på varningssignaler hos sig själva och sina kollegor, samt komma fram till vilka verktyg de kan använda för att hantera olika situationer.

FAKTARUTA

Hitta Balansen har funnits i två år och är ett samarbete mellan GenuinResurs, Gunnel Rehn, arbetsterapeut, utbildare och inspiratör och Carinas Hälsoklinik, Carina Rönnlund, massage- och kraniosakralterapeut, De jobbar med proaktiv stresshantering via workshops, workshopsserier och årsabonnemanget ”Steget före”. Allt arbete utformas i samarbete med kunden och verksamhetsanpassas efter kundens behov och förutsättningar.
Mer info finns på www.hittabalansen.nu

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten